Fungsi Kuban
1. Sebagai sarana mendekatkan diri kepada Allah SWT
2. Mewujudkan kesetiakawanan dan kepedulian sosial
3. Mengikuti sunah rasul
4. Melatih kesabaran dan jiwa rela berkorban ,seperti pengorbanan
Nabi Ibrahim a.s. dan Ismail a.s.
5. Turut serta memperhatikan gizi masyarakat yang kurang mampu

Advertisements